Stories

Collections

Vertical Development
Inleiding tot verticale ontwikkeling
De must-read verhalen voor iedereen die nieuw is op het gebied van verticale ontwikkeling.
Guids for Personal development700
Handleidingen voor zelfontwikkeling
Onze meest gelezen how-to-gidsen die je tips en stapsgewijze begeleiding geven bij je verticale en zelfontwikkeling.
Culture
DevOps – Praktijken voor het verbeteren van teamsamenwerking
Stel teams in staat om de betrouwbaarheid en snelheid te vergroten en verstoring tot een minimum te beperken, door samenwerking en communicatie
Leadership development practices
Leiderschapsontwikkelingspraktijken
Praktijken voor leiderschapsontwikkeling

4 Collections

Building a DevOps Culture'
Leadership

Transformationeel Leiderschap Theorie

TRANSFORMATIONEEL LEIDERSCHAP IS EEN LEIDERSCHAP THEORIE WAARIN EEN LEIDER SAMEN MET ‘VOLGERS’ WERKT OM GEZAMENLIJK DE BENODIGDE VERANDERINGEN TE IDENTIFICEREN, EEN VISIE TE CREËREN EN DE VERANDERING MET DE GROEP VOLGERS UIT TE VOEREN.

Author: Arthur Lankester
February 14th, 2022

In de steeds sneller veranderende wereld staan organisaties voor grote uitdagingen. Om te overleven, hebben organisaties transformationeel leiderschap nodig – leiders die hun werknemers kunnen inspireren en stimuleren om effectief om te gaan met veranderingen of obstakels, of het nu in hun persoonlijke of professionele leven is. Organisatorische transformatie vormt echter ook een uitdaging voor organisaties. Studies tonen aan dat slechts 25% van de bedrijven na de transformationele veranderingen er ook daadwerkelijk in slagen om zowel de productiviteit van het personeel te verhogen als een blijvende transitie te realiseren.

Om de transformaties een succes te maken, moeten organisaties zich richten op drie (3) essentiële factoren. (1) Organisaties moeten een omgeving creëren die transparantie en open communicatie stimuleert. (2) Ze moeten leiders ontwikkelen die de waarden van de organisatie belichamen en gedrag vertonen waar anderen naar kunnen opkijken en kunnen volgen. (3) Deze leiders moeten de visie van de organisatie over kunnen brengen, mensen aanmoedigen om deze visie te delen en hen helpen beseffen hoe belangrijk hun rol is bij het bereiken hiervan.

4 Eigenschappen van transformationeel leiderschap

1. Geef het goede voorbeeld: Doe wat je zegt

Transformationele leiders zijn een voorbeeld voor hun werknemers en teams. Ze vertonen een sterke werkethiek en dragen de waarden van de organisatie uit, zodat anderen worden aangemoedigd om hun voorbeeld te volgen. Om het vertrouwen en respect te winnen van diegenen onder hun leiding, moeten leiders ook doen wat ze zeggen. 

Transformationele leiders stellen de regels op en volgens deze zelf ook. Ze geven prioriteit aan wat het beste voor het team en de organisatie is in plaats van hun eigenbelang voorop te plaatsen. Wanneer werknemers positief gedrag en oprechte intentie bij hun leiders zien, zijn ze eerder geneigd om aan te sluiten en hun gedrag te volgen.

2. Inspirerende motivatie: De kracht van positiviteit

Transformationele leiders delen de missie en visie van de organisatie met passie. Ze werken aan een roadmap gebaseerd op gezamenlijke inspanning van het team, dat leidt tot het behalen van de strategische doelen. Transformationeel leiderschap houdt ook in dat leiders transparant zijn over de obstakels die ze onderweg tegenkomen, terwijl ze werknemers ondersteunen om veerkrachtig en optimistisch te blijven. 

Ook zoeken leiders naar mogelijkheden om op emotioneel niveau een band op te bouwen met collega’s om de teamgeest, enthousiasme en productiviteit te bevorderen. Transformationele leiders die zich opstellen als inspirerende motivators kunnen de verborgen vaardigheden van werknemers benutten en ze de kans geven om deze vaardigheden aan te scherpen en te gebruiken om de gewenste resultaten te halen.

3. Stimuleer intellect: Stap uit de comfortzone

Transformationele leiders moedigen mensen aan om buiten de gestelde kaders te denken, risico’s te nemen en dingen vanuit alle perspectieven te bekijken. Ze dagen werknemers uit om taken op nieuwe manieren te voltooien en verschillende methoden te zoeken om problemen op te lossen. Deze leiderschapsstijl helpt creativiteit, innovatie, analytisch denken en een open houding te ontwikkelen.

4. Begrijp het individu: Verbinden en betrekken

Transformationele leiders fungeren als mentoren, door teamleden en individuen te coachen en te ondersteunen. Wanneer een teamlid een tegenslag of mislukking ervaart, biedt een transformationele leider ondersteuning en aanmoediging en geven ze feedback over hoe de werknemer kan verbeteren. 

Transformationele leiders herkennen ook vaardigheden, talenten en prestaties om het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van het team te stimuleren. Ze houden communicatielijnen open en moedigen teamleden aan om hun eigen meningen, ideeën en zorgen te delen, wat leidt tot een eerlijke en transparante omgeving.

Transformationeel leiderschap versus traditionele manager

Transformationeel leiderschap focust zich op verandering, creativiteit en vooruitdenken. Transformationele leiders gebruiken een positieve benadering in het aansturen van hun team. Ze inspireren individuen om zich te identificeren met de visie en doelen van de organisatie en dagen ze uit om na te denken over manieren waarop ze samen successen kunnen behalen. 

Transformationele leiders handelen volgens morele en ethische normen om een goed voorbeeld te stellen en vertrouwen en respect te winnen. Traditioneel management daarentegen, legt de nadruk op structuur en processen. Zij motiveren mensen door ze te belonen voor het voltooien van taken of door consequenties te stellen voor ondermaats presteren. Deze leiderschapsstijl is reactief, waarbij leiders reageren op uitdagingen en situaties zodra ze zich voordoen. 

Hieronder zijn een aantal kenmerken van transformationele leiders benoemd in vergelijking met traditionele managers.

Characteristics of a Transformational leader

 • Inspireert en omarmt verandering
 • Draagt de visie en missie van de organisatie uit
 • Creëert strategieën om de visie aan te sturen en de missie van het de organisatie te behalen
 • Stelt een proactieve benadering voor bij het oplossen van problemen
 • Moedigt mensen aan om een nieuwsgierige en creatieve denkwijze te ontwikkelen
 • Bevordert samenwerking en open communicatie
 • Stelt mensen in staat om hun eigen beslissingen te nemen en verantwoording af te leggen
 • Begeleidt teamleden om positieve ontwikkeling te stimuleren
 • Geeft het goede voorbeeld en moedigt anderen aan om te volgen
 • Zet het team op de eerste plaats

Traditioneel leiderschap kenmerken

 • Geeft richting en geeft feedback op voltooide taken
 • Werkt binnen een vastgestelde reeks richtlijnen, beleid en procedures
 • Richt zich op prestaties of output
 • Handhaaft de normale stroom van bedrijfsactiviteiten of status-quo
 • Motiveert mensen door extraatjes en beloningen
 • Behandelt problemen zodra ze zich voordoen

Kwaliteiten van een effectieve transformationele leider

Transformationele leiders spelen een belangrijke rol in het aansturen van organisaties, teams en werknemers richting een succesvolle en duurzame transitie. Om dit in goede orde uit te voeren, moeten ze over een aantal essentiële kwaliteiten en tactieken beschikken.

Groter gevoel voor zelfbewustzijn

Transformationele leiders moeten zich niet alleen bewust zijn van de gebieden waarin ze uitblinken, maar ook van de eigenschappen die ze moeten verbeteren. Ze zijn continue op zoek naar manieren om vaardigheden te ontwikkelen en motiveren anderen om hetzelfde te doen.

Open staan voor ideeën en feedback van anderen

Effectieve transformationele leiders waarderen het belang van samenwerken om uitdagingen te overwinnen en doelen te bereiken. Ze koesteren een sfeer waarin mensen openlijk hun standpunten, meningen en opbouwende kritiek kunnen delen.

Leid met nederigheid

Transformationele leiders geloven in hun vermogen om te leiden, maar ze zijn ook zelfverzekerd genoeg om hun beperkingen te accepteren. Ze stellen het welzijn van hun teams en de organisatie boven hun persoonlijke belangen of voordelen.

Kijk altijd verder dan het heden

Succesvolle transformationele leiders hebben een proactieve mentaliteit. Ze anticiperen op veranderingen en creëren strategieën waarmee hun team elk probleem kan aanpakken voordat het probleem groter wordt.

Klaar om Transformationeel Leiderschap toe te gaan passen?

Transformationeel leiderschap biedt veel voordelen voor organisaties, ongeacht het type branche of industrie. Het geldt ook voor alle individuen op alle niveaus binnen de organisatie. In het snel veranderende lokale en globale zakelijke landschap moeten jouw organisatie en werknemers klaar staan om ieder obstakel of probleem aan te pakken dat in de weg staat voor succes. Bij Awarego bieden we leiderschapstrainingen en e-learning cursussen aan die je helpen om leiders en werknemers te transformeren. Lees hier meer over onze diensten.
MEET THE AUTHOR

Arthur Lankester

Arthur Lankester is a passionate trainer and coach helping individuals and organisations in developing ‘transformational capabilities’. Simply said, Arthur help’s people to develop skills to go through complex personal or organizational changes’. Arthur is graduated (Msc.) Psychologist and Master of Business Administration.

Bij Awarego

We bieden coaching voor leiderschapsontwikkeling, welke is gebaseerd op de wetenschappelijk bewezen methodologie van het Leiderschapsontwikkelingsframework (Framework for Adult Leadership Development – FALD). Onze coaching helpt individuen, leiders en organisaties om zichzelf veerkrachtiger te maken en onderlinge samenwerking te verbeteren.

Voeg je email adres toe aan onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Volg Onze Community

  Stories

  Leave a Comment