Stories

Collections

Vertical Development
Inleiding tot verticale ontwikkeling
De must-read verhalen voor iedereen die nieuw is op het gebied van verticale ontwikkeling.
Guids for Personal development700
Handleidingen voor zelfontwikkeling
Onze meest gelezen how-to-gidsen die je tips en stapsgewijze begeleiding geven bij je verticale en zelfontwikkeling.
Culture
DevOps – Praktijken voor het verbeteren van teamsamenwerking
Stel teams in staat om de betrouwbaarheid en snelheid te vergroten en verstoring tot een minimum te beperken, door samenwerking en communicatie
Leadership development practices
Leiderschapsontwikkelingspraktijken
Praktijken voor leiderschapsontwikkeling

4 Collections

Leiderschap

De Fases en Betekenis van Transformationeel Leiderschapsontwikkeling

Hoe organisaties de fasen van volwassenheid in hun transformationele leiderschapsontwikkeling kunnen inzetten.
Auteur: Arthur Lankester
Oktober 27e, 2021
Tools: Sense-making (infographic)
Mensen zijn van nature op zoek naar het geven van betekenis aan hun dagelijks leven en proberen de realiteit om hen heen te ontleden in een poging te begrijpen wat er in hun omgeving gebeurt. We zijn continue bezig met het vormen van onze “realiteit”. Tijdens dit proces, waarin we betekenis proberen te geven, zijn we bijzonder selectief in wat we voelen en waarnemen, en we doen dit allemaal op onze eigen manier.

Slechts 5% van de leiders heeft het vermogen om een complex systeem te zien en erin te werken. Ze zijn in staat om transformationeel leiderschap te omarmen en een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor groei, vooruitgang en resultaten.

De drie stappen van betekenisgeving

Deze aangeboren behoefte om alles te begrijpen, maakt deel uit van de manier waarop we ons als leiders ontwikkelen. David Rooke legt in zijn boeiende lezing over transformationeel leiderschap de drie fases van betekenisgeving uit:

1- Aandacht

In deze fase zijn we selectief in wat we opmerken of waar we aandacht aan geven.

2- Interpretatie

Interpretatie is de brandstof voor onze betekenisgeving.

3- Actie

Actie is gebaseerd op gedragspatronen of gewoonten en wat we voelen, wat voortkomt uit aandacht en interpretatie.

Aandacht en interpretatie zetten je aan tot actie. Waar je aandacht aan besteedt en welk gevoel je hieraan ontleent, speelt een grote rol bij je ontwikkeling als leider.

“99,5% van het proces van betekenisgeving is een onbewust proces” – David Rooke

Sense-making infographic

De fasen van ontwikkeling en leiderschap

Volwassenen doorlopen ontwikkelingsstappen die een belangrijke rol spelen in onze individuele leiderschapsstijlen. Het framework voor leiderschapsontwikkeling van Rooke weerspiegelt en bouwt voort op de ideeën van Jean Piaget over de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De theorie van Piaget beschrijft dat kinderen op een hele andere manier denken dan volwassenen. Kinderen kunnen verschillende fasen doorlopen, die in complexiteit toenemen naarmate ze zich bezighouden met de veranderende wereld om hen heen. Deze fasen blijven ons gehele volwassen leven doorlopen en worden beschouwd als volwassen ontwikkelingsfasen.

In navolging van de theorie van Piaget heeft Rooke een reeks ontwikkelingsfasen vastgesteld voor leiders. Deze noemt hij “actielogica”.

5 Actielogica van David Rooke

Actielogica wordt gedefinieerd als de manier waarop een persoon interpreteert wat er om hem heen gebeurt en hoe hij ervoor kiest te reageren wanneer hij wordt uitgedaagd door of terechtkomt in onbekende situaties. Actielogica is de interne betekenisgeving. Het is hoe we betekenis geven aan de dingen om ons heen, inclusief onszelf en onze omgeving. Actielogica speelt een belangrijke rol in hoe we waarnemen, handelen en reageren op gebeurtenissen in ons dagelijks leven.

 • Diplomaat

  • De Diplomaat wordt door David Rooke beschouwt als een functioneel volwassen fase. Het wordt gedefinieerd als “erbij horen”, het conformeren aan, wat ideaal is voor de alledaagse functies. Rooke voegt hier echter wel aan toe dat het geen ideale actielogica is voor een leider vanwege de conflicten die ontstaan, waardoor de diplomaat moeite kan hebben om erbij te horen.
 • Expert

  • De Expert actielogica omschrijft een persoon met het vermogen om een hoge mate van focus op te brengen voor iets dat zij als hun vak beschouwen.

 • Bereiker

  • De meeste leiders worden geprofileerd als Bereiker (Achiever) en zijn gefocust op het behalen en leveren van resultaten. De Bereiker is een zeer belangrijke actielogica, want zonder deze logica zou een organisatie niet goed kunnen functioneren.

 • Herdefiniëren
  • Het type Herdefiniëren of Individualist binnen de actielogica wordt gekenmerkt door een vragend karakter, wat zowel een voordeel als nadeel kan zijn. Individualistische teamleden kunnen het namelijk moeilijk hebben het gevoel te krijgen dat ze erbij horen.

 • Transformeren

  • Het Transformerende type of Strateeg is waardevol omdat ze zaken op een nieuwe manier kunnen waarnemen. Ze hebben het unieke vermogen om dingen in context te plaatsen, waardoor ze kunnen leren van gebeurtenissen in het verleden, het heden kunnen begrijpen en de toekomst kunnen visualiseren.

 

6 Belangrijke eigenschappen voor transformationele leiders

Rooke stelt zes belangrijke transformerende eigenschappen voor die het waard zijn om te koesteren, of je nu geprofileerd wordt als Expert, Bereiker of een Herdefiniërend type:

1) Onderzoeken en experimenteren

Leiders moeten het vermogen hebben om een onderzoekende houding aan te nemen. Ze moeten bereid zijn om vragen te stellen en te experimenteren om dingen anders te doen.

2) Schipperen tussen het grotere geheel en de kleine details

Leiders moeten naadloos kunnen overstappen van aandacht voor de kleine details naar aandacht voor het grotere geheel. Besteed zowel aandacht aan de visie als de kleine details, omdat de kleine details de visie vormen, aldus Rooke.

3) Moedig gebruik van macht

Een transformationele leider heeft de moed om autoriteiten de waarheid te vertellen.

4) Positief gebruik van taal

Transformationele leiders zijn in staat om positiviteit in hun leiderschapsstijl te brengen, wat hen de mogelijkheid geeft om te waarderen wat wel werkt en kritisch te zijn over wat niet werkt. Dit is essentieel om het transformatieproces van jouw organisatie op gang te brengen.

5) Systeemleiderschap nemen

Dit houdt in dat je binnen het systeem handelt en dit bereidt je voor om een systeemleider te worden, waarbij je alles aanpakt wat erbij komt kijken.

6) Gepassioneerde afstand

Je moet gepassioneerd zijn, maar je moet ook in staat zijn om afstand te kunnen nemen. Dit geeft je meer balans en de mogelijkheid om objectiever te zijn.

Wil je meer weten over transformationeel leiderschap? Lees dan meer over het Framework for Adult Leadership Development (FALD) van Awarego. Of bekijk de boeiende lezing van David Rooke in de video op deze pagina.

Krijg meer inzicht door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief en leer meer over hoe jij jezelf en jouw werkplek kunt transformeren.

MEET THE AUTHOR

Arthur Lankester

Arthur Lankester is a passionate trainer and coach helping individuals and organisations in developing ‘transformational capabilities’. Simply said, Arthur help’s people to develop skills to go through complex personal or organizational changes’. Arthur is graduated (Msc.) Psychologist and Master of Business Administration.

Voeg je email adres toe aan onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Volg Onze Community

  Stories

  Leave a Comment