Stories

Transformatie

Bouw een High-Performing Team met de inzet van een Team Charter

Ervaar de kracht van een Team Charter en behaal teamdoelen

Auteur: Arthur Lankester
18 januari 2023
Tools: Team Charter Template (Powerpoint)

Een Team Charter is een essentieel hulpmiddel voor elk team dat succes wil behalen. Het is een document dat de missie, visie en doelstellingen van een team beschrijft, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid. Een Team Charter helpt om het team te richten op een gemeenschappelijk missie en zorgt ervoor dat iedereen werkt aan dezelfde doelen. In deze blogpost bespreken we waarom een Team Charter essentieel is voor teamontwikkeling, de functie die het vervult en de belangrijkste elementen die erin moeten zitten. Bovendien bespreken we het proces van het creëren en implementeren van een Team Charter en hoe het kan worden gebruikt om de vooruitgang te volgen en het succes te meten.

Hoe helpt een teamcharter om een team te laten werken naar een gemeenschappelijk doel?

Een Team Charter is een document dat de missie, visie en doelstellingen van een team beschrijft. Het helpt om het team te richten op een gemeenschappelijk doel en zorgt ervoor dat iedereen werkt aan dezelfde doelen. De bedoeling van een Team Charter is om een duidelijke richting te geven aan het team en een gezamenlijk begrip van wat van elk teamlid verwacht wordt. Dit kan helpen om de productiviteit te verhogen en de teamdynamiek te verbeteren.

Het hebben van een Team Charter kan ook helpen om conflicten en misverstanden binnen het team te voorkomen. Het kan ook dienen als referentiepunt voor besluitvorming, aangezien het de missie en doelstellingen van het team duidelijk omschrijft. Bovendien kan een Team Charter helpen om teamleden te coachen in hun acties, aangezien het duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden van elk persoon omschrijft.

De Team Charter moet een levend document zijn, het moet indien nodig bijgewerkt worden, bijvoorbeeld wanneer de doelen van het team veranderen of wanneer er nieuwe leden bij het team komen, zodat het team effectief kan blijven werken.

Belangrijke elementen van een teamcharter, zoals een missie-verklaring en teamdoelen.

Een Team Charter moet verschillende belangrijke elementen bevatten die ervoor zorgen dat het team zich richt op een gemeenschappelijk doel. Deze elementen zijn:

 1. Missie statement: Dit moet een duidelijke en bondige beschrijving zijn van de missie van het team.
 2. Teamdoelen: Dit zijn specifieke, meetbare en tijdsgebonden doelstellingen waar het team naar werkt.
 3. Scope: Dit geeft duidelijk aan welke onderwerpen binnen het werkgebied van het team vallen en welke onderwerpen daarbuiten vallen.
 4. Rollen en verantwoordelijkheden: Een duidelijke definitie van de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid.
 5. Werkwijze: Een duidelijk en overeengekomen proces voor hoe het team werkt: teamvergaderingen, besluitvorming, communicatie binnen het team en met stakeholders, impact meten en KPI’s, enz.
 6. Normen en waarden: Een gedeeld begrip en samen opgestelde overzicht van de belangrijkste waarden van het team en verwachte gedrag dat deze waarden onderschrijft.
 7. Kwaliteiten van het team: een expliciet overzicht van de vaardigheden die beschikbaar zijn binnen het team om zijn doelstellingen te bereiken.
 8. Kwetsbaarheden: een duidelijk overzicht van omstandigheden of gebrek aan vaardigheden die het team kunnen hinderen bij het bereiken van zijn doelstellingen.

 

Het is belangrijk om op te merken dat een Team Charter op een samenwerkende manier moet worden opgesteld, waarbij alle teamleden worden betrokken, zodat iedereen een gevoel van eigenaarschap heeft en geïnvesteerd is in het succes van het team. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit en werkt aan dezelfde doelen.

Creëer een Team Charter om de team ontwikkeling en prestaties te bevorderen

Het creëren van een Team Charter impliceert het betrekken van alle teamleden in het proces en hun instemming verkrijgen. Dit kan worden gedaan door middel van een reeks vergaderingen of workshops waar het team hun doelen, doelstellingen en verwachtingen bespreekt. Hieronder staan enkele stappen die kunnen worden genomen om een Team Charter te creëren:

 • Definieer de scope van de Team Charter: Geef duidelijk aan welke onderwerpen de teamcharter zal behandelen. Dit kan het missie statement, doelen, rollen en verantwoordelijkheden en besluitvormingsproces van het team omvatten.
 • Betrek alle teamleden: Zorg ervoor dat alle teamleden betrokken zijn bij het proces van het creëren van de Team Charter. Dit kan worden gedaan door vergaderingen of workshops te houden waar iedereen zijn ideeën en input kan delen.
 • Ontwikkel een conceptcharter: Gebruik de input van alle teamleden om een conceptcharter te ontwikkelen die de belangrijkste elementen beschrijft, zoals de missie statement, teamdoelen, rollen en verantwoordelijkheden en besluitvormingsproces.
 • Review en herzien: Zodra de conceptcharter is gemaakt, review deze dan met het team en maak eventueel wijzigingen. Dit kan feedback van teamleden opnemen en ervoor zorgen dat de charter is afgestemd op de doelen en doelstellingen van het team.
 • Finaliseer de charter: Zodra de Team Charter definitief is, communiceer deze dan naar alle teamleden en maak deze gemakkelijk toegankelijk om, wanneer nodig, erbij te pakken. Deze moet ook regelmatig worden gereviewed en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat deze afgestemd blijft op de missie en doelstellingen van het team.

Een Team Charter implementeren, voortgang bijhouden en succes meten

Het implementeren van een Team Charter impliceert dat deze in werking wordt gesteld en wordt gecommuniceerd naar het team. Het omvat ook het bijhouden van de voortgang en meten van het succes, evenals het maken van aanpassingen indien nodig. Hieronder staan enkele stappen die kunnen worden genomen om een teamcharter te implementeren:

 • Communiceer de charter naar het team: Zodra de Team Charter definitief is, moet deze worden gecommuniceerd naar alle teamleden. Dit kan een vergadering omvatten waarin de charter en zijn belangrijkste elementen worden besproken, evenals het gemakkelijk toegankelijk maken voor referentie.
 • Wijs rollen en verantwoordelijkheden toe: Op basis van de rollen en verantwoordelijkheden die in de charter zijn beschreven, wijs specifieke taken toe aan teamleden. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen zijn rol begrijpt en hoe ze bijdragen aan het succes van het team.
 • Stel duidelijke doelen en doelstellingen op: Op basis van de doelen en doelstellingen die in de charter zijn beschreven, stel specifieke en meetbare doelen op voor het team om te bereiken. Dit helpt het team gericht te blijven en afgestemd op de charter.
 • Voortgang bijhouden en succes meten: Houd regelmatig de voortgang van het team bij en meet het succes tegen de doelen en doelstellingen die in de charter zijn beschreven. Dit helpt om te identificeren waar het team uitblinkt en waar verbeterd kan worden.
 • Aanpassingen maken indien nodig: Op basis van de voortgang en het succes van het team, maak dan indien nodig aanpassingen aan de charter. Dit kan onder andere het herzien van de missie-verklaring, doelen of rollen en verantwoordelijkheden omvatten.
 • Wijs een teamleider of facilitator aan: Wijs een teamleider of facilitator aan die verantwoordelijk is voor het zorgen dat de Team Charter wordt geïmplementeerd en gevolgd.
 • Stel een regelmatige check-in in: Stel een regelmatige check-in of vergadering in waar het team de charter, de voortgang en eventuele problemen zal bespreken.
 • Zorg dat updates of veranderingen naar het team worden gecommuniceerd en zorg dat de charter gemakkelijk toegankelijk is voor referentie.

Conclusie

Een Team Charter een essentieel hulpmiddel voor teamontwikkeling en -succes. Het helpt om het team te richten op een gemeenschappelijk visie, missie en doelstellingen en definieert de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid. Het creëren van een Team Charter impliceert dat alle teamleden betrokken zijn bij het proces en hun instemming geven. Het implementeren van een Team Charter is cruciaal en omvat het in werking stellen, communiceren naar het team, voortgang bijhouden en succes meten en aanpassingen maken indien nodig. Door gebruik te maken van een Team Charter kunnen teams een heldere richting geven, productiviteit verhogen en hun doelen bereiken. Het is belangrijk voor teams om de charter regelmatig te bekijken en bij te werken om ervoor te zorgen dat deze afgestemd is op de doelen en doelstellingen van het team.

Wil je meer lezen over Team Charter? Bekijk dan deze blog van Easyretro. En ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen van een team cultuur welke de teamprestaties bevorderd? Lees dan dit artikel over Verbeter teamprestaties met een DevOps cultuur.

ONTMOET DE AUTEUR

Arthur Lankester

Arthur Lankester is een gedreven trainer en coach die individuen en organisaties helpt bij het ontwikkelen van ‘transformational competencies’. Simpel gezegd, Arthur helpt mensen om vaardigheden te ontwikkelen om complexe persoonlijke of organisatorische veranderingen te doorstaan. Arthur is afgestudeerd (Msc.) Organisatie Psycholoog en Master of Business Administration

Je kan op ons rekenen

Ontdekt hoe je bewust jouw kwaliteiten op het gebied van leiderschap en besluitvorming kunt ontwikkelen en hoe je jouw team stimuleert om hetzelfde te doen. Neem vandaag contact met ons op om onze e-learnings op jouw behoeften af te stemmen.

Add your email to the mailing list to get the latest updates.

Join Our Community