Stories

Collections

Vertical Development
Inleiding tot verticale ontwikkeling
De must-read verhalen voor iedereen die nieuw is op het gebied van verticale ontwikkeling.
Guids for Personal development700
Handleidingen voor zelfontwikkeling
Onze meest gelezen how-to-gidsen die je tips en stapsgewijze begeleiding geven bij je verticale en zelfontwikkeling.
Culture
DevOps – Praktijken voor het verbeteren van teamsamenwerking
Stel teams in staat om de betrouwbaarheid en snelheid te vergroten en verstoring tot een minimum te beperken, door samenwerking en communicatie
Leadership development practices
Leiderschapsontwikkelingspraktijken
Praktijken voor leiderschapsontwikkeling

4 Collections

Transformatie

Bouw aan een goed presterend team: Het belang van een teamhandvest.

Het behalen van teamdoelen door de kracht van een teamhandvest te ontsluiten.

Auteur: Arthur Lankester
18 Januari 2023
Tools: Team Charter Template (Powerpoint)

Een teamhandvest is een essentieel instrument voor elk team dat streeft naar succes. Het is een document dat het doel, de doelen en de doelstellingen van een team uiteenzet, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid. Een teamhandvest helpt het team te richten op een gemeenschappelijk doel en zorgt ervoor dat iedereen naar dezelfde doelen werkt. In deze blogpost zullen we het belang van een teamhandvest voor teamontwikkeling bespreken, het doel dat het dient en de belangrijkste elementen die erin moeten worden opgenomen. Daarnaast zullen we het proces van het creëren en implementeren van een teamhandvest behandelen, en hoe het kan worden gebruikt om de voortgang bij te houden en succes te meten.

Hoe een teamhandvest helpt om af te stemmen op een gemeenschappelijk doel

Een teamhandvest is een document dat het doel, de doelen en de doelstellingen van een team uiteenzet. Het helpt om het team af te stemmen op een gemeenschappelijk doel en zorgt ervoor dat iedereen naar dezelfde doelen werkt. Het doel van een teamhandvest is om het team een duidelijke richting te geven, evenals een gedeeld begrip van wat er van elk teamlid wordt verwacht. Dit kan de productiviteit verhogen en de teamdynamiek verbeteren.

Het hebben van een teamhandvest kan conflicten en misverstanden binnen het team helpen voorkomen. Het kan ook dienen als referentiepunt voor besluitvorming, omdat het de doelen en doelstellingen van het team duidelijk uiteenzet. Daarnaast kan een teamhandvest helpen om teamleden verantwoordelijk te houden voor hun acties, omdat het de rollen en verantwoordelijkheden van elke persoon duidelijk definieert.

Het teamhandvest moet een levend document zijn, het moet indien nodig worden bijgewerkt, bijvoorbeeld wanneer de doelen van het team veranderen of wanneer nieuwe leden zich bij het team voegen, zodat het team effectief kan blijven werken.

Belangrijke elementen van een teamhandvest, zoals een missieverklaring en teamdoelen

Een teamhandvest zou verschillende belangrijke elementen moeten bevatten die ervoor zorgen dat het team werkt aan een gemeenschappelijk doel. Deze elementen omvatten:

 1. Missieverklaring: Dit moet een duidelijke en beknopte verklaring zijn die het algemene doel en de doelen van het team uiteenzet.
 2. Teamdoelen: Dit zijn specifieke, meetbare en tijdgebonden doelstellingen waaraan het team werkt.
 3. Scope: Dit geeft duidelijk aan welke onderwerpen binnen het bereik van het team vallen en welke onderwerpen als niet binnen het bereik van het team worden beschouwd.
 4. Rollen en verantwoordelijkheden: Een duidelijke definitie van de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid.
 5. Werkwijze: Een duidelijk en overeengekomen proces voor hoe het team opereert: teamvergaderingen, besluitvorming, communicatie binnen het team en met belanghebbenden, het meten van impact en KPI’s, enzovoort.
 6. Normen en waarden: Een gedeeld begrip en gezamenlijk opgesteld overzicht van de belangrijkste waarden van het team en het verwachte gedrag dat deze waarden handhaaft.
 7. Kwaliteiten van het team: een expliciet overzicht van de vaardigheden die binnen het team aanwezig zijn om de doelen te bereiken.
 8. Kwetsbaarheden: Een duidelijk overzicht van omstandigheden of het gebrek aan vaardigheden die het team kunnen belemmeren bij het bereiken van de doelen.
 

Het is belangrijk om op te merken dat het teamhandvest op een collaboratieve manier moet worden gecreëerd, waarbij alle teamleden worden betrokken, zodat iedereen een gevoel van eigenaarschap heeft en investeert in het succes van het team. Dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en samenwerkt aan dezelfde doelen.

 

Het creëren van een teamhandvest ter bevordering van teamontwikkeling, prestaties en succes

Het creëren van een teamhandvest houdt in dat alle teamleden betrokken worden bij het proces en hun instemming geven. Dit kan worden gedaan door middel van een reeks vergaderingen of workshops waarin het team hun doelen, doelstellingen en verwachtingen bespreekt. De volgende stappen kunnen worden genomen om een teamhandvest te creëren:

 • Definieer de reikwijdte van het teamhandvest: Definieer duidelijk de reikwijdte van het teamhandvest en wat het zal omvatten. Dit kan de missieverklaring van het team, doelen, rollen en verantwoordelijkheden, en het besluitvormingsproces omvatten.
 • Betrek alle teamleden: Zorg ervoor dat alle teamleden betrokken zijn bij het proces van het creëren van het teamhandvest. Dit kan het houden van vergaderingen of workshops omvatten waar iedereen zijn ideeën en input kan delen.
 • Ontwikkel een concepthandvest: Gebruik de input van alle teamleden om een concepthandvest op te stellen waarin de belangrijkste elementen worden uiteengezet, zoals de missieverklaring, teamdoelen, rollen en verantwoordelijkheden, en het besluitvormingsproces.
 • Beoordeling en herziening: Nadat het concepthandvest is gemaakt, evalueer het met het team en breng indien nodig wijzigingen aan. Dit kan het opnemen van feedback van teamleden omvatten en ervoor zorgen dat het handvest in overeenstemming is met de doelen en doelstellingen van het team.
 • Definitief handvest: Zodra het teamhandvest definitief is, moet het worden gecommuniceerd naar alle teamleden en beschikbaar worden gesteld voor gemakkelijke raadpleging. Het moet ook regelmatig worden beoordeeld en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming blijft met de doelen en doelstellingen van het team.

Het implementeren van een teamhandvest, voortgang bijhouden en succes meten

Het implementeren van een teamhandvest houdt in dat het in de praktijk wordt gebracht en gecommuniceerd wordt naar het team. Het omvat ook het bijhouden van de voortgang en het meten van succes, evenals het maken van aanpassingen indien nodig. Hieronder volgen enkele stappen die genomen kunnen worden om een teamhandvest te implementeren:

 • Communiceer het handvest naar het team: Zodra het teamhandvest definitief is, moet het gecommuniceerd worden naar alle teamleden. Dit kan onder meer een vergadering omvatten om het handvest en de belangrijkste elementen ervan te bespreken, evenals het beschikbaar maken voor gemakkelijke raadpleging.
 • Wijs rollen en verantwoordelijkheden toe: Op basis van de rollen en verantwoordelijkheden die in het handvest zijn uiteengezet, wijs specifieke taken toe aan teamleden. Dit zal ervoor zorgen dat iedereen zijn rol kent en begrijpt hoe ze bijdragen aan het succes van het team.
 • Stel duidelijke doelen en doelstellingen vast: Op basis van de doelen en doelstellingen die in het handvest zijn uiteengezet, stel specifieke en meetbare doelen vast die het team moet bereiken. Dit zal het team helpen gefocust te blijven en afgestemd te zijn op het handvest.
 • Volg de voortgang en meet het succes: Houd regelmatig de voortgang van het team bij en meet het succes aan de hand van de in het handvest uiteengezette doelen en doelstellingen. Dit zal helpen om gebieden te identificeren waar het team uitblinkt, evenals gebieden waar verbetering nodig is.
 • Maak indien nodig aanpassingen: Op basis van de voortgang en het succes van het team, maak aanpassingen aan het handvest indien nodig. Dit kan het herzien van de missieverklaring, doelen of rollen en verantwoordelijkheden omvatten.
 • Wijs een teamleider of facilitator toe: Wijs een teamleider of facilitator aan die verantwoordelijk is voor het implementeren en volgen van het teamhandvest.
 • Stel een regelmatige controle in: Stel een regelmatige controle- of vergaderschema in waarin het team het handvest, de voortgang en eventuele problemen kan bespreken.
 • Zorg ervoor dat eventuele updates of wijzigingen aan het team worden gecommuniceerd en maak het handvest gemakkelijk toegankelijk voor referentie.

Conclusie

In conclusie is een teamhandvest een essentieel instrument voor teamontwikkeling en succes. Het helpt om het team af te stemmen op een gemeenschappelijk doel, doelen en doelstellingen, en definieert de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid. Het creëren van een teamhandvest houdt in dat alle teamleden betrokken worden bij het proces en hun instemming krijgen. Het implementeren van een teamhandvest is van cruciaal belang en omvat het in de praktijk brengen ervan, communicatie naar het team, het bijhouden van de voortgang en het meten van succes, en het maken van aanpassingen indien nodig. Door een teamhandvest te gebruiken, kunnen teams een duidelijke richting bepalen, de productiviteit verhogen en hun doelen bereiken. Het is belangrijk dat teams regelmatig het handvest herzien en bijwerken om ervoor te zorgen dat het afgestemd blijft op de doelen en doelstellingen van het team. Om meer te lezen over een teamhandvest kun je deze blogpost op Easyretro bekijken. En ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen van een teamcultuur die de bedrijfsresultaten verbetert? Lees dan dit artikel over hoe een DevOps cultuur de waarde van jou bedrijf verhoogt.
ONTMOET DE TRAINER

Arthur Lankester

Arthur Lankester is een gedreven trainer en coach die individuen en organisaties helpt bij het ontwikkelen van ‘transformational competencies’. Simpel gezegd, Arthur helpt mensen om vaardigheden te ontwikkelen om complexe persoonlijke of organisatorische veranderingen te doorstaan. Arthur is afgestudeerd (Msc.) Organisatie Psycholoog en Master of Business Administration.

Je kunt op ons rekenen

Ontdek hoe je bewust leiderschap kunt beoefenen, besluitvorming kunt verbeteren en je team kunt aanmoedigen om hetzelfde te doen via onze trainingen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Voeg je email adres toe aan onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Volg Onze Community