Stories

Collections

Vertical Development
Inleiding tot verticale ontwikkeling
De must-read verhalen voor iedereen die nieuw is op het gebied van verticale ontwikkeling.
Guids for Personal development700
Handleidingen voor zelfontwikkeling
Onze meest gelezen how-to-gidsen die je tips en stapsgewijze begeleiding geven bij je verticale en zelfontwikkeling.
Culture
DevOps – Praktijken voor het verbeteren van teamsamenwerking
Stel teams in staat om de betrouwbaarheid en snelheid te vergroten en verstoring tot een minimum te beperken, door samenwerking en communicatie
Leadership development practices
Leiderschapsontwikkelingspraktijken
Praktijken voor leiderschapsontwikkeling

4 Collections

Cultuur

Verhoog Klantwaarde met DevOps Principes

Een nieuwe bedrijfscultuur en mentaliteit creëren met DevOps principes.

Auteur Arthur Lankester
10 November 2021
Tools: DevOps Principles (reference card)

DevOps stelt teams in staat om samen te werken en superieure resultaten te behalen. Ondanks de misvatting dat DevOps gericht is op het leveren en automatiseren van software, zien steeds meer bedrijven de waarde in die het biedt voor organisaties buiten de IT-industrie. Het kan door elke organisatie worden ingezet en in vrijwel elk bedrijf worden geïmplementeerd. Het is echter makkelijker gezegd dan gedaan om een DevOps cultuur te creëren die de bedrijfswaarde vergroot.

Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen en organisaties hun aanbod blijven innoveren, ontstaan ook nieuwe uitdagingen. De vraag is: hoe kun je omgaan met de veranderende markt en trends zonder jouw interne structuur, activiteiten, doelen en aanbod in gevaar te brengen? Het korte antwoord daarop is: door een DevOps cultuurverandering te implementeren die is gebaseerd op de kernprincipes van DevOps.

Wat is DevOps en een DevOps cultuur?

Om de DevOps cultuur beter te kunnen begrijpen, richten we ons eerst op wat DevOps nu eigenlijk precies is. DevOps combineert relevante aspecten van Ontwikkeling (Dev) en Operatie (Ops) met elkaar, zoals Human Resources en technologie. Op die manier worden operaties gestroomlijnd en kan er op consistente wijze waarde worden geleverd aan klanten. DevOps rekent af met traditionele silo’s. Het vereenvoudigt de coördinatie en samenwerking tussen verschillende teams en rollen en het is gebaseerd op vaste principes die de basis leggen voor de DevOps cultuur.

Dus, wat is een DevOps cultuur en waarom moet je een DevOps cultuurverandering doorvoeren? Een DevOps cultuur wordt gedefinieerd als een reeks waarden, verwachtingen en praktijken die de nadruk leggen op continu leren en verbeteren. Teamautonomie, snelle feedback, veel empathie en vertrouwen en samenwerking tussen teams staan hierin centraal.

DevOps Principles

Het creëren en toepassen van een DevOps cultuur helpt bij het ontwikkelen van een nauwere samenwerking tussen de ontwikkelings- en operationele teams. Bovendien kunnen belanghebbenden en teams hierdoor beter samenwerken om hun gedeelde doelen en doelstellingen op elkaar af te stemmen. Een DevOps cultuurverandering is cruciaal als teams op een effectieve manier automatisering willen implementeren in hun werk.

Hoe stimuleren DevOps principes de juiste cultuur?

Om DevOps beter te begrijpen, gaan we enkele van de fundamentele aspecten van de cultuur bekijken die zijn gebaseerd op de kernprincipes van DevOps. Deze kernprincipes helpen je een strategie te vormen om de DevOps cultuur efficiënter te implementeren.

1. Samenwerkend

Samenwerking is het belangrijkste uitgangspunt van DevOps. In essentie bepaalt het hoe de ontwikkelings- en operationele teams samenwerken en samensmelten tot één gezamenlijk team dat de gehele ontwikkelings- en implementatiecyclus naadloos doorloopt. Ditzelfde principe van samenwerkende en samensmeltende teams kan door verschillende teams binnen dezelfde organisatie worden toegepast.

2. Geautomatiseerd

Een ander belangrijk aspect van DevOps is automatisering. Bij softwareontwikkeling automatiseren teams zoveel mogelijk van de processen als mogelijk om de verwerkingstijden te verkorten, terwijl ze continu blijven verbeteren en ontwikkelen. Bedrijven in andere industrieën die de DevOps cultuur toepassen, kunnen hun prestaties ook optimaliseren door overbodige taken te automatiseren. Het automatiseren van bedrijfsprocessen vermindert menselijke fouten en verhoogt productiviteit.

3. Klantgericht

De behoeften van de gebruikers staan centraal bij DevOps. Wanneer DevOps principes worden geïmplementeerd, kan gebruikersfeedback razendsnel worden verzameld en kunnen reacties onmiddellijk worden verwerkt. De korte feedbackrondes zorgen ervoor dat producten en diensten continu worden verbeterd om te voldoen aan gebruikersbehoeften en -eisen.

Waarom is het creëren van een DevOps cultuur belangrijk?

Het implementeren van een DevOps cultuur in jouw organisatie is meer dan enkel het omarmen van de principes en strategieën. Het omvat ook het implementeren van de best practices en tools. Maar waarom is het hebben en integreren van een DevOps cultuur belangrijk? Welke voordelen kan jouw organisatie hieruit halen?

DevOps cultuur maakt de weg vrij voor verbeterde optimalisatie, transparantie en communicatie, wat de samenwerking tussen teams stimuleert. We elimineren silo’s en de beperkingen die daarmee gepaard gaan.

Wanneer ontwikkelaars en operationele teams met elkaar samenwerken, kunnen ze de uitdagingen zien en begrijpen waarmee elk team wordt geconfronteerd. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld producten gaan bouwen die makkelijker zijn in onderhoud. Het operationele team – zodra ze de software beter begrijpen – kunnen samenwerken met de developers om een product sneller op de markt te brengen, aan de behoeften van hun klanten te voldoen en het concurrentievoordeel van hun organisatie te behouden.

Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat de teams efficiënter, effectiever en productiever worden. Wanneer verschillende teams samenwerken en de verantwoordelijkheid delen voor een product gedurende de gehele levenscyclus, zijn ze beter in staat om een product te leveren dat daadwerkelijk inspeelt op de uitdagingen en behoeften van de doelgroep.

Andere voordelen van het creëren van een DevOps cultuur zijn onder andere het uitvoeren en beheren van processen en automatisering op grote schaal.

Een effectieve DevOps cultuur creëren

Het creëren van een DevOps cultuur die ook echt werkt, vereist een nieuwe denkwijze, ook wel gezien als iemands doelen en motivatie. In plaats van het elimineren van tegengestelde denkwijzen, werk je aan het overbruggen van de kloof tussen een ontwikkelingsdenkwijze, die gericht is op het creëren van verandering, en een operationele denkwijze, die gericht is op het creëren van stabiliteit.

Hier zijn enkele tips om je te helpen om een effectieve DevOps cultuur in jouw organisatie te implementeren:

1. Transformeer je omgeving

Creëer een omgeving die samenwerking stimuleert. Dit betekent dat je jouw teams moet aanmoedigen om regelmatig te communiceren, transparant te zijn en elkaar te vertrouwen. Gebruik tools die het samenwerken en delen van ideeën tussen teams makkelijker maken. Stimuleer een sterke samenwerking tussen de teams of creëer samengestelde teams die gericht zijn op het behalen van gemeenschappelijke doelen en doelstellingen. Stroomlijn processen om een uniforme benadering van processen te bewerkstelligen, zoals het oplossen van problemen en het brainstormen voor nieuwe ideeën.

2. Beoordeel je rollen en verantwoordelijkheden

Wanneer je samenwerkt, is een verandering in rollen en verantwoordelijkheden onvermijdelijk. Het is belangrijk om de huidige rollen en verantwoordelijkheden binnen je team te beoordelen en te bekijken hoe deze elkaar overlappen. Indien mogelijk kun je trainingen en workshops aanbieden die je collega’s helpen om hun rol beter te begrijpen en hoe zij kunnen bijdragen aan de nieuwe DevOps cultuur.

3. Verantwoordelijkheid voor de gehele levenscyclus

Teams die samenwerken moeten ook de verantwoordelijk delen gedurende de levenscyclus van een project. Het aanwijzen van verschillende rollen met een verantwoordelijk die slechts geldt voor één fase of onderdeel van het project kan leiden tot verminderde efficiëntie met een negatieve impact op de productiviteit en kwaliteit.

Zorg ervoor dat samenwerkende teams weten dat ze even verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de kwaliteit van de resultaten in elke fase van de projectlevenscyclus. Dit gedeelde eigendom verhoogt hun investeringsniveau in het project en leidt tot een hogere kwaliteit van de output als geheel.

4. Ontwikkel nieuwe strategieën voor continue verbetering

DevOps cultuur is een continu proces dat gericht is op verbetering. Het doel is om baanbrekende verbeteringen in je producten, diensten en processen te behalen, waarbij je de hoogste waarde voor je klanten kunt genereren. Organisaties kunnen dit doel behalen door kansen te identificeren voor het stroomlijnen van processen, verspilling te minimaliseren en snelheid, kosten en leveringsgemak te optimaliseren.

5. Automatiseer zoveel mogelijk processen

Zoals we al eerder hebben benoemd, is automatisering de sleutel tot continue verbetering en levering van kwaliteitsproducten en -diensten. Maak gebruik van nieuwe technologieën om zoveel mogelijk processen binnen je organisatie te automatiseren. Identificeer de knelpunten en overbodige taken en ontwikkel vervolgens geschikte strategieën om inefficiënte processen aan te pakken.

6. Focus op de behoeften van de klant

Houd in het achterhoofd dat de kernprincipes van DevOps veel waarde hechten aan gebruikersbeleving. Het implementeren van een DevOps cultuurverandering helpt je om te voldoen aan de behoeften van de altijd veranderende klanteisen, door je in staat te stellen om snel en efficiënt klantgerichte oplossingen te leveren.

7. Stimuleer een klimaat om te leren

Een sterke en effectieve DevOps cultuur is een leercultuur. Stimuleer een omgeving waarin mensen niet bang zijn om fouten te maken. Geef geen verwijten, maar moedig ze op een positieve manier aan om hun mislukkingen om te zetten in kansen om van te leren. Door prioriteit te geven aan wat je kunt leren van een ervaring in plaats van de gemaakte fouten, stel je jouw teams in staat om hun werk met vertrouwen te transformeren.

Om meer te begrijpen over het belang van vertrouwen in DevOps teams en organisaties, kun je deze blog van Mike Rasmussen lezen.

Een DevOps cultuur is essentieel om bedrijfswaarde te leveren

Nu de behoeften van klanten constant en snel evolueren, is het creëren van een DevOps cultuur een essentiële voorwaarde geworden voor het leveren van bedrijfswaarde in vrijwel alle branches. Om operationele efficiëntie te behouden en prestaties te optimaliseren, moeten organisaties de kernprincipes van DevOps integreren in hun strategieën.

Je kunt een DevOps cultuurverandering in jouw organisatie bewerkstelligen door de DevOps cultuur en de kernaspecten ervan te begrijpen. Implementeer wijzigingen die bij jouw bedrijfsvisie en doelen passen door de DevOps best practices te volgen. Creëer een omgeving die samenwerking en leren stimuleert en klanten op de eerste plek zet. Dit zal uiteindelijk de bedrijfswaarde verhogen en groei stimuleren.

Wil je meer leren over de DevOps praktijken? Lees dan ook ons artikel over 3 DevOps technieken die succesvolle digitale transformaties stimuleren.

MEET THE AUTHOR

Arthur Lankester

Arthur Lankester is a passionate trainer and coach helping individuals and organisations in developing ‘transformational capabilities’. Simply said, Arthur help’s people to develop skills to go through complex personal or organizational changes’. Arthur is graduated (Msc.) Psychologist and Master of Business Administration.

Wij bij Awarego weten als geen ander dat het adopteren van een nieuwe cultuur en mindset een uitdaging is. We bieden tools en programma’s aan welke de transformatiecompetenties van teams vergroot en hun in staat stelt om adequaat te reageren op uitdagingen en aan te passen aan veranderende trends en processes. Wij hanteren wetenschappelijk bewezen methodiek en werken met ervaren trainers en coaches om programma’s en strategieën te ontwikkelen die helpen de organisatie te laten groeien en slagen.

Voeg je email adres toe aan onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Volg Onze Community

    Stories

    Leave a Comment